homeการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
personperson_add
การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย อภิชาติ เหล็กดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9240

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)