ผู้สอน
พระครูปลัด จิตติชัย ดวงบุปผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9247

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


คำอธิบายชั้นเรียน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.