homeการแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี
personperson_add
การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี

ผู้สอน
พระครูปลัด จิตติชัย ดวงบุปผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9247

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)