homeการแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี
personperson_add
การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี

ผู้สอน
พระครูปลัด จิตติชัย ดวงบุปผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9247

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)