homeพุทธวิถีไทย
person
พุทธวิถีไทย

ผู้สอน
นาย ทรงศักดิ์ พรมดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พุทธวิถีไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9251

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พุทธวิถีไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)