ง30209 ม4/2
ผู้สอน

ครู ธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง30209 ม4/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9255

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรม1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.