ผู้สอน
ครู ธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง30209 ม4/7


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9260

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรม 1