homeฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
personperson_add
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผู้สอน
นาย ไพโรจน์ บุตรชีวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9263

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)