การใช่โปรแกรมประมวลผลคำ ระดับชั้น. ปวช.2/2 ค้าปลีก

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่น่ารักทุกคน