ผู้สอน
นาง นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พฤติกรรมองค์การ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9270

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

พฤติกรรมองค์การ