เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-498 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS (2/56)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Assessment

Final exam30
Weekly quiz, cases, wkshop20
Research paper project20
Learning journals20
Class participation10

Learning techniques

Reading assignments and discussion
Case studies
Workshops
Guest speakers

Contents

KM Principles & Technologies

WeekTopicL3nrClass workshopGroup research papers
1L3nr, ClassStart, Social mediaการเรียนรู้คืออะไร สำคัญอย่างไรL3nr, ClassStart, Social media, KM Thailand
2บทที่ 1,2 - KM สถาบันเพิ่มฯการจัดการความรู้คืออะไร สำคัญอย่างไรวิเคราะห์แบบประเมิน KM
3บทที่ 3 - KM สถาบันเพิ่มฯการจััดการความรู้ในชีวิตของตนเองResearch methodology
4บทที่ 4 - KM สถาบันเพิ่มฯKM research papers
5บทที่ 5,6 - KM สถาบันเพิ่มฯบทที่ 5,6 - KM สถาบันเพิ่มฯ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15