homeการบริหารสารสนเทศ
personperson_add
การบริหารสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย อภิชาติ เหล็กดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9278

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)