home241-208 Digital System and Logic Design (2/2556)
person
241-208 Digital System and Logic Design (2/2556)

ผู้สอน
นาย มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
241-208 Digital System and Logic Design (2/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9290

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนสำหรับนักศึกษาตกค้าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)