home241-208 Digital System and Logic Design (2/2556)
personperson_add
241-208 Digital System and Logic Design (2/2556)

ผู้สอน
person
นาย มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
241-208 Digital System and Logic Design (2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9290

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนสำหรับนักศึกษาตกค้าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)