homeฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9293

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ดีครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)