homeฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9293

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ดีครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)