ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ดีครับ