เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A

     ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ