homeความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)
person
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9294

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A

     ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)