homeความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)
personperson_add
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 01-02)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9294

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A

     ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)