ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A (Sec. 02)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4124701A

     ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ