ผู้สอน
นาย อนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.5/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9299

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑    รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์