homeมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
นาย ณรงค์เดช ชัยวรรณา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
93

สถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาไอซีทีเพื่อการสร้างสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)