ม.5/5

ผู้สอน
person
นาย อนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9302

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑      รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)