ม.5/5

ผู้สอน
person
นาย อนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5/5

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9302

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑      รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)