homeอารักขาพืช
personperson_add
อารักขาพืช

ผู้สอน
นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อารักขาพืช

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9306

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Plant Protection


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)