ผู้สอน
นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อารักขาพืช


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9306

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

Plant Protection