1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556
ผู้สอน

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9323

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือเน้นการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ(System Approach) ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจที่เหมาะสมหรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.