เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Industrial Water

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  • มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การตรวจวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเฉพาะงาน
  • ชนิดของน้ำเสียในโรงงานประเภทต่าง ๆ
  • มาตรฐานน้ำทิ้ง
  • ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำ