ผู้สอน
ดร. จุฑารัตน์ ทะสะระ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Industrial Water


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9336

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

  • มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การตรวจวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเฉพาะงาน
  • ชนิดของน้ำเสียในโรงงานประเภทต่าง ๆ
  • มาตรฐานน้ำทิ้ง
  • ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำ