ระดับชั้น ปวช 1/3. พณ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีนักเรียนี่น่ารักทุก ๆ คน  ยินดีต้อนรับเข้าการใช้งานของ วิชา คอมพิวเตอร์ ครับผม