homeการผลิตสุกร
personperson_add
การผลิตสุกร

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสุกร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9345

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ตลอดทั้งการเก็บรวบรวมคะแนนในรายวิชาการผลิตสุกร ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)