homeการผลิตสุกร
person
การผลิตสุกร

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสุกร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9345

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ตลอดทั้งการเก็บรวบรวมคะแนนในรายวิชาการผลิตสุกร ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)