ห้อง ม1/5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี นักเรียนห้อง ม1/5 ทุกคน นะครับ