ห้อง ม1/5

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี นักเรียนห้อง ม1/5 ทุกคน นะครับ