ผู้สอน
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9367

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลระนอง


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระความรู้เกี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.