homeดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6/2
person
ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6/2

ผู้สอน
คุณครู บุษยมาศ รุ่งแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9370

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)