homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย ธีระ ชัยวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 รหัสวิชา ง31102 ม.4 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ
 
 
 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)