วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้สอน
นาย ธีระ ชัยวรรณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา
938

สถานศึกษา
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

คำอธิบายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 รหัสวิชา ง31102 ม.4 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ
 
 
 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books