ผู้สอน
นางสาว พริดา วิภูภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

460-346: การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9380

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

                                   โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การออกแบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน และการประสานงานในโซ่อุปทาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.