homeวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ปวช.1/1 ท่องเที่ยว)
person
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ปวช.1/1 ท่องเที่ยว)

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ปวช.1/1 ท่องเที่ยว)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9383

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

----------


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)