homeTajweed
person
Tajweed

ผู้สอน
นาย อาเซ็ม อัชชะรีฟ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Tajweed

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9385

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในด้านวิชาหลักของอิสลามศึกษาและเป็นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้การปรับปรุงรายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ในการอ่านอัลกุรอานตามกฎตัจวีดได้ถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)