homeTajweed
personperson_add
Tajweed

ผู้สอน
นาย อาเซ็ม อัชชะรีฟ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Tajweed

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9385

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในด้านวิชาหลักของอิสลามศึกษาและเป็นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้การปรับปรุงรายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ในการอ่านอัลกุรอานตามกฎตัจวีดได้ถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)