เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-101 Man&C.H. 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556