homeระบบปฏิบัติการเครือข่าย
person
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

ผู้สอน
นาย อภิชาติ เหล็กดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9395

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาระบบปฏิบัติการเครือข่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)