homeระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9404

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)