ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สุทธิพงษ์ มะโนปา

โรงเรียนนานกกก

คำอธิบายชั้นเรียน