homeปวช.3/2 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
person
ปวช.3/2 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.3/2 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9407

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

------


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)