926-347 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยตลาด
ผู้สอน

ภัทราพร วรินทรเวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
926-347 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9416

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิจัย วิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ความหมายและความสำคัญของการวิจัยการตลาด การวิจัยตลาดประเภทต่างๆ กระบวนการวิจัยตลาด และการนำเสนอผลการวิจัยตลาดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.