การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
ผู้สอน

ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9418

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.