homeระบบสนับสนุนการตัดสินใจ501
personperson_add
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ501

ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ501

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9419

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)