homeครูสัมพันธ์ (ป.4,ป.6)
person
ครูสัมพันธ์ (ป.4,ป.6)

ผู้สอน
นาย สัมพันธ์ เตชะนิยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครูสัมพันธ์ (ป.4,ป.6)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
942

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)