เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูสัมพันธ์ (ป.4,ป.6)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สัมพันธ์ เตชะนิยม

โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม