homeการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9427

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)