homeเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC07
personperson_add
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC07

ผู้สอน
นางสาว ณิชชา ชำนิยนต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC07

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9431

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หมู่เรียนที่ 7 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)