เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC07
ผู้สอน

นางสาว ณิชชา ชำนิยนต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC07

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9431

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หมู่เรียนที่ 7 อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.