เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (ง23202)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ โครงงานคอมพิวเตอร์ อาชีพในอาเซียน การนำเสนอผ่านเว็บเพจ
การสร้างเว็บไซต์ด้วยDreamweaver