เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (ง23202)

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ โครงงานคอมพิวเตอร์ อาชีพในอาเซียน การนำเสนอผ่านเว็บเพจ
การสร้างเว็บไซต์ด้วยDreamweaver