homeห้อง 102 คณะสังคมศาสตร์
person
ห้อง 102 คณะสังคมศาสตร์

ผู้สอน
ton สมบัตร พิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้อง 102 คณะสังคมศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9452

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)