ผู้สอน
นางสาาว สัตตบุษย์ โพธิรุท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9453

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556