homeงานเครื่องมือกล 3
personperson_add
งานเครื่องมือกล 3

ผู้สอน
สนธยา สนธยา รอสูงเนิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานเครื่องมือกล 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9455

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนต้องมี Email เป็นของตัวเอง

2. นำ Email ที่มีมาสมัครสมาชิกเว็บ

3. เข้ารายวิชาที่ต้องการเรียน เพื่อขออนุมัติการเข้าเรียนจากผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)