เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานเครื่องมือกล 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. นักเรียนต้องมี Email เป็นของตัวเอง

2. นำ Email ที่มีมาสมัครสมาชิกเว็บ

3. เข้ารายวิชาที่ต้องการเรียน เพื่อขออนุมัติการเข้าเรียนจากผู้สอน