home56082.122 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
personperson_add
56082.122 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
56082.122 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9459

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายราชวิชา


ศึกษาโครงสร้างวิธีการใช้รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดการเอกสาร การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบผลงานและเอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)