เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สฏ.1413.091 วิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา


        ศึกษาหลักการของภาพและเสียง เทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลเพื่อส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การคำนวณเวลาในการส่งผ่าน เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานมัลติมีเดียในรูปแบบของ Streaming media และงาน presentation ต่างๆ การใช้งานระบบมัลติมีเดียที่เหมาะสม ไม่ผิดกฏหมายและศีลธรรมอันดี

** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **