สฏ.1413.091 วิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ


ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สฏ.1413.091 วิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ

รหัสวิชา
9466

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


        ศึกษาหลักการของภาพและเสียง เทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลเพื่อส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การคำนวณเวลาในการส่งผ่าน เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานมัลติมีเดียในรูปแบบของ Streaming media และงาน presentation ต่างๆ การใช้งานระบบมัลติมีเดียที่เหมาะสม ไม่ผิดกฏหมายและศีลธรรมอันดี

** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **


฿399.00 -37.84%
฿59.00 -72.88%
฿3,026.00 -28.43%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)