ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

03038120 /30702411 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9467

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทีมงาน และกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาดและการจัดการระบบการเงิน