wtf

ผู้สอน
เด็กชาย สหัสวรรษ รัตนาวิวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
wtf

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9474

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นสําหรับนักเรียนอุตรดิตถ์เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)