home2/56_BasicIT_2/2
person
2/56_BasicIT_2/2

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/56_BasicIT_2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9488

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ป.กบช 2/2 วันจันทร์บ่าย COM2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)