home2554-2-4000103
person
2554-2-4000103

ผู้สอน
นาย สมพร พูลพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2554-2-4000103

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
949

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ห้อง 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)